Zorgaanbod

Persoonlijke zorg op maat

Tessa-robot

Technologie en hulpmiddelen

In beweging blijven is goed voor uw gezondheid en zelfstandigheid.

De wijkverpleegkundigen van Wijkzorg Regio Utrecht komt bij u op bezoek voor een verpleegkundig advies gesprek. Hierin kijken we wat u zelf kunt, hoe een hulpmiddel (alarm) of dienst (maaltijd-/bezorgservice) of verpleegkundige zorg u helpt bij het veilig zelfstandig thuis wonen.

long

Wijkverpleging

Samen met u, uw naasten en mantelzorgers en hulpmiddelen, zoals steunkous aantrekhulp, ondersteunt Wijkzorg Regio Utrecht u waardoor u zolang mogelijk zelfredzaam blijft.

Gericht op zelfzorg helpen wij u waar nodig bij persoonlijke zorg en verpleging. Denk hierbij aan wassen, aankleden, medicatie toedienen, stoma-, katheterzorg, Infuusverzorging 24-uur/dg alarmopvolging etc.

24 uurs zorg - Wijkzorg Regio Utrecht

Palliatieve Terminale zorg

Ondersteunen en adequaat handelen bij lichamelijke klachten als pijn en benauwdheid • Ondersteuning bij gevoelens van angst en verdriet • Zorg voor de naasten • Zorg en begeleiding naar het levenseinde toe • Indien gewenst zijn slaap- waaknachten mogelijk.

wru_wandelstok

Casemanagement Dementie

Als de functies van de hersenen afnemen, kunt u de controle over het dagelijks leven verliezen. Aansluitend op wat u belangrijk vindt, ondersteunt Wijkzorg Regio Utrecht u en uw naasten bij dagelijkse taken zoals begeleiding, dagstructuur, verzorging, verpleging en huishouding.

Door onze kennis en ervaring met dementie adviseren wij u en uw omgeving over hoe om te gaan met de veranderingen in uw leven.

Zwachtelen - Wijkzorg Regio Utrecht

Wondzorg

Als u niet in staat bent zelf de wond te verzorgen komt de wondverpleegkundige bij u lange. Zij overleg met u, uw huisarts of behandelend specialist en stelt een wondplan op.

Zij zal ook met u bespreken wat u kunt doen om de wondgenezing te versnellen. Denk hierbij aan bewegen en voeding.

De wondzorg wordt uitgevoerd door verpleegkundige en verzorgende onder coördinatie van de wondverpleegkundige.

irobot

Huishouding

Een schone omgeving is goed voor uw gezondheid Samen met u en uw naaste bepalen we hoe en waarbij we u kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan wat u zelf kunt al dan niet met een hulpmiddel.

Wijkzorg Regio Utrecht vindt het belangrijk dat u in beweging blijft. Waar het niet meer lukt, nemen wij taken over denk aan stofzuigen, ramen lappen, toilet/keuken schoonhouden en bedden verschonen.

Bij samenwerken hoort ook persoonlijke aandacht een soms een luisterend oor bieden.

Ter overbrugging naar een verpleeghuis kan Wijkzorg Regio Utrecht ook de zorg verlenen via de wet langdurige zorg (WLZ). Wij zijn gecontracteerd bij het Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Sinds 2019 hebben wij samenwerkingen met verschillende partijen in de Regio Utrecht die in het sociaal domein actief zijn. Hierdoor zijn wij in staat om aan uw zorgvraag te voldoen. Eventueel in combinatie met onze samenwerkingspartners.

Kosten

Wijkzorg Regio Utrecht heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract en biedt zodoende Zorg in Natura. Krijgt u een indicatie van de wijkverpleegkundige? Dan worden de kosten volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

Wijkzorg Regio Utrecht biedt ook zorg: het zogenoemde Modulair Pakket Thuis (MPT) vanuit de Wet Langdurige Zorg. Met een MPT krijgt u WLZ zorg thuis. U verhuist dus niet naar een zorginstelling. Of het kan als overbrugging gebruikt worden, terwijl u op de wachtlijst staat voor een opname in een verpleeghuis. De WLZ geeft recht aan verzekerden die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg of permanent toezicht. Bij WLZ zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast aan de hand van de leveringsvorm en persoonlijke omstandigheden van de verzekerde. Meer informatie over deze eigen bijdrage is te vinden op de website van het CAK.

Wilt u meer informatie of gewoon eens een kennismakingsgesprek?

Bel ons op telefoonnummer 030 237 8004 of stuur een e-mail naar wijk@wijkzorgregioutrecht.nl. We staan u graag vrijblijvend te woord.