Zorgaanbod

wru_seniorman_vrolijk

Persoonlijke verzorging

• Hulp bij wassen, douchen en aankleden • ondersteuning bij het eten en drinken (ook sondevoeding) • aan- en uittrekken van steunkousen • hulp bij de toiletgang (laxeren, blaasspoelen, stomazorg) • toedienen, aanreiken en bestellen van medicatie • het naar bed brengen of uit bed helpen • stimuleren van zelfredzaamheid • coördineren van contact met artsen en professionals

wru_bloeddruk_opnemen

Verpleging

• Wondverzorging • urinekatheter verwisselen • injecteren en instructie/begeleiding om dit zelf te leren • infuusverzorging • ACT-zwachtelen • Stomaverzorging

24 uurs zorg - Wijkzorg Regio Utrecht

Palliatieve Terminale zorg

Ondersteunen en adequaat handelen bij lichamelijke klachten als pijn en benauwdheid • Ondersteuning bij gevoelens van angst en verdriet • Zorg voor de naasten • Zorg en begeleiding naar het levenseinde toe • Indien gewenst zijn slaap- waaknachten mogelijk.

Ter overbrugging naar een verpleeghuis kan Wijkzorg Regio Utrecht ook de zorg verlenen via de wet langdurige zorg (WLZ). Wij zijn gecontracteerd bij het Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Sinds 2019 hebben wij samenwerkingen met verschillende partijen in de Regio Utrecht die in het sociaal domein actief zijn. Hierdoor zijn wij altijd in staat om aan uw zorgvraag te voldoen. Eventueel in combinatie met onze samenwerkingspartners.

Kosten

Wijkzorg Regio Utrecht heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract en biedt zodoende Zorg in Natura. Krijgt u een indicatie van de wijkverpleegkundige? Dan worden de kosten volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

Wijkzorg Regio Utrecht biedt ook zorg: het zogenoemde Modulair Pakket Thuis (MPT) vanuit de Wet Langdurige Zorg. Met een MPT krijgt u WLZ zorg thuis. U verhuist dus niet naar een zorginstelling. Of het kan als overbrugging gebruikt worden, terwijl u op de wachtlijst staat voor een opname in een verpleeghuis. De WLZ geeft recht aan verzekerden die blijvend zijn aangewezen op 24 uur per dag zorg of permanent toezicht. Bij WLZ zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast aan de hand van de leveringsvorm en persoonlijke omstandigheden van de verzekerde. Meer informatie over deze eigen bijdrage is te vinden op de website van het CAK.

Wilt u meer informatie of gewoon eens een kennismakingsgesprek?

Bel ons op telefoonnummer 030 237 8004 of stuur een e-mail naar info@wijkzorgregioutrecht.nl. We staan u graag vrijblijvend te woord.