wru_head20bp_schaduw

Disclaimer bij de website van wijkzorg regio utrecht bv

Wijkzorg Regio Utrecht B.V. (Kamer van Koophandel: 69105081), hierna te noemen WRU, verleent u hierbij toegang tot www.wijkzorgregioutrecht.nl (“de Website”) en nodigt u uit informatie tot u te nemen en gebruik te gaan maken van haar diensten.
WRU behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

WRU spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie en eventueel aanverwante dienst(en) kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WRU.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over WRU haar diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met WRU.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WRU nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WRU.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WRU, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.