Uitsluitingscriteria

Wijkzorg Regio Utrecht

In beginsel levert Wijkzorg Regio Utrecht thuiszorg aan hulpbehoevenden die vanwege een lichamelijke beperking (ouderdom) of ziektebeeld niet meer in staat zijn dit zelf te kunnen. Wij leveren zorg in de wijk (extramuraal) en komen bij u thuis.

Er zijn echter situaties waarin Wijkzorg Regio Utrecht kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren.
In de volgende situaties/ aan de volgende cliënten kunnen wij geen zorg bieden:

  • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat Wijkzorg Regio Utrecht onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen
  • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd
  • Cliënten met problematisch/storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet/nauwelijks beïnvloedbaar
  • Cliënten die hun huis niet meer als veilige omgeving ervaren
  • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen
  • Cliënten die verbaal agressief zijn
  • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen
  • Cliënten die de hulp van Wijkzorg Regio Utrecht niet accepteren
  • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg, veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren

Voor alle cliënten zal individueel beoordeeld worden of ze in zorg kunnen worden genomen door Wijkzorg Regio Utrecht.

 

Wilt u meer informatie of gewoon eens een kennismakingsgesprek?

Bel ons op telefoonnummer 030 237 8004 of stuur een e-mail naar wijk@wijkzorgregioutrecht.nl. We staan u graag vrijblijvend te woord.