Clientenraad

Clientenraad

Bij Wijkzorg Regio Utrecht hechten we veel waarde aan de meningen en wensen van onze cliënten. Medezeggenschap van onze cliënten is belangrijk. Daarom is de cliëntenraad in het leven geroepen. Zowel cliënten als familie/vertegenwoordigers zijn betrokken bij de cliëntenraad.
De taak van de cliëntenraad is om mee te denken over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Zo adviseren de leden over hoe de zorg bij Wijkzorg Regio Utrecht nog beter kan en behartigen zij de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. De Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorgorganisaties (Wmcz) geeft hier richtlijnen voor.
In samenspraak met de cliëntenraad zal er gekeken worden naar de best passende zorginnovaties die op dit moment op de markt beschikbaar zijn.

In de vooranalyse hebben wij de volgende producten in overweging genomen:

Medido

Compaan

Nuki (toegangsbeheer)

Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe cliëntenraadleden, zodat onze cliënten optimaal vertegenwoordigd worden.

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact met ons op.